Izaberite lekara

Projekat Ministarstva zdravlja „Podrška primeni kapitacije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Srbiji“ koji finansira Evropska unjia preko Evropkse agencije za Rekonstrukciju počeo je sa radom u septembru 2007. godine.Rukovodilac projekta je Dr Brian Potter a nacionalni koordinator Dr Bojana Milošević.Projekat će se realizovati preko dve konsultantske kuće: STAKES knowledge for welfare and health i EURO HEALTH GROUP consultants.

Cilj ovog projekta biće uvodenje novog modela plaćanja lekara u Primarnoj zdravstvenoj zaštiti putem kapitacije (glavarine). Napominjemo da je ovakav nacin plaćanja zdravstvenih usluga u skladu sa dugoročnim ciljevima reforme sistema zdravstvene zaštite koje je podržala Vlada Republike Srbije. Projekat će se sporovoditi u 25 odabranih domova zdravlja u Srbiji. Pored stručne podrške u uvodenju ovog modela plaćanja, planirano je da domovi zdravlja uključeni u projekat dobiju donaciju u vidu kompjuterske operme. U toku projekta ce se obaviti veliki broj stručnih skupova na kojima ce predavači biti stručnjaci iz Evropske unije i iz naše zemlje.Zdravstveni radnici će proći  veliki broj treninga za rad sa informatičkom opremom i novim programima. Zadovoljstvo nam je da i naša ustanova učesnik ovogveoma važnog projekta.Preduslov za uspešnost projekta svakako je registracija pacijenata prema IZABRANOM LEKARU.

ZAŠTO JE VAŽNA REGISTRACIJA ZA LEKARE: Poznato je da postoje razlike u radu lekara kako u pogledu kvaliteta rada (vrste usluga) tako i kvantiteta (broja korisnika izjašnjenih ili usmerenih ka lekaru). Projekat predviđa da se lekari konačno plaćaju prema kvalitetu i kvantitetu svoga rada. Svođenjem administracije na minimum prestajemo biti trijažeri i ispisivači recepata i vraćamo status i ugled zdravstvenih radnika na zasluženi nivo.

ZAŠTO JE VAŽAN IZABRANI LEKAR ZA PACIJENTA: Pacijent ne bira lekara prema mestu stanovanja,nego prema tome koji mu je lekar u svakom pogledu najdostupniji i koji može da mu pruži najviši nivo zdravstvenih usluga,ne samo u pogledu lečenja nego i prevencije i ranog otkrivanja bolesti,zdravstvenog vaspitanja itd.Izabrani lekar je preteča budučeg porodičnog lekara i ako poznaje Vas i Vašu porodicu,svakako olakšava praćenje i lečenje bolesti i Vašeg zdravstvenog stanja uopšte.Ljubaznost i neposredniji kontakt se podrazumeva,jer i lekaru neće biti svejedno da li ćete svoju izjavu za njega zadržati,ili ćete promeniti izabranog lekara u skladu sa svojim pravom.

Izabrani lekar u Domu zdravlja može da bude lekar opšte medicine,pedijatar,ginekolog i stomatolog. Pacijenti se opredeljuju potpisivanjem ugovora sa izabranim lekarem, uz napomenu da u Školskom dispanzeru ovaj ugovor mora da potpiše jedan od roditelja a ne može dete samo. Izabrani lekar može da se menja jednom godišnje ili u slučaju preseljenja  ili nekog nezadovoljstva i ranije, obraćanjem pravnoj službi Doma zdravlja.