Prijava na sajtAnketa

Da li ste zadovoljni uslugama u našim ustanovama?
 
Kontakt telefon ** 0290/70-803 ** prijava na Korona virus

Dom zdravlja Štrpce je otvorio posebnu telefonsku linjiu za prijavu sumnji na Korona virus.  Na navedeni broj mogu pozivati pacijenti koji imaju povišenu temperaturu, kašalj i gušenje. Pregled pacijenata sa navedenim simptomima vršiće se na kućnoj adresi.